SiDEnet Servis Sözleşmesi

Taraflar

SiDEnet: Bulutnet Teknoloji A.Ş.
Müşteri: SiDEnet üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş

Servis Sözleşmesi

Madde 1: SiDEnet, bu Servis Sözleşmesi'ni, http://www.side.net.tr adresinde yer alan web sitesinden Müşteri'ye duyurur. SiDEnet, Servis Sözleşmesi'nde yapılabilecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. Servis Sözleşmesi ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu Müşteri'ye aittir. SiDEnet servislerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılar, bu Servis Sözleşmesi'nde belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Madde 2: Taraflar sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için hizmet başvurusunda belirttikleri posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. SiDEnet sözleşme süresi içinde Müşteri'nin hizmet başvurusu esnasında kendi iletişim adresi olarak bildirdiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ edilmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 3: SiDEnet, Müşteri'ye ait web sayfalarını ve içeriklerini gözden geçirmez, doğrulamaz, Müşteri tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. SiDEnet hukuka aykırılık eden fiilleri ve eylemleri, öğrendiğinden itibaren Müşteri'ye haber vermeden silme hakkına sahiptir.

Madde 4: Müşteri, SiDEnet'ten satın aldığı hizmet dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan SiDEnet'e herhangi bir kusur iletilemez.

Madde 5: SiDEnet, Müşteri'nin servisleri kullanımından, sayfa içeriklerinden, e-mail ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vb. materyalden doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu hususların sorumluluğu Müşteri'ye aittir.

Madde 6: SiDEnet, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemektedir. Müşteri'ye ait web sitesini ziyaret eden kullanıcılar kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Bu kullanıcılar, kendilerine internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı SiDEnet'i sorumlu tutamazlar.

Madde 7: Aşağıdaki zararlı aktivitelerin (listelenenlerle sınırlı olmamakla birlikte) SiDEnet servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. SiDEnet, bu aktiviteleri gerçekleştiren Müşteri'ye ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Internet kullanıcılarına istekleri dışında toplu (spam) mail göndermek.
Internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek mail gönderimleri yapmak.
Bilgisayarlara ve bilgisayar ağlarına yasadışı olarak yetkisiz erişim sağlamak.
Virüs ve benzeri zararlı kodların veya yazılımların dağıtımını yapmak.
Pornografi, vahşet ve genel ahlaka aykırı içerik yayınlamak.
Irkçılığı veya başka bir tür ayrımcılığı teşvik eden veya meşru gören içerik yayınlamak.
Kumar, bahis, piyango ile ilgili içerik yayınlamak.
Şiddeti teşvik eden içerik yayınlamak.
Ceza gerektiren veya yasa dışı davranışları teşvik eden veya provoke eden içerik yayınlamak.
Üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içerik yayınlamak.
Ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş materyal bulundurmak veya yayınlamak.
Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı eylemlerde bulunmak.
SiDEnet kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar sergilemek.

Listelenen veya benzeri diğer zararlı aktivitelerin gerçekleştirilmesinden dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, SiDEnet taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve Müşteri doğacak olan bütün maddi ve manevi zararları karşılamayı kabul eder.

SiDEnet, haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır. Servis Sözleşmesi şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan Müşteri, SiDEnet'in alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

Madde 8: Müşteri, SiDEnet'in sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde SiDEnet'in sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir) sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test etme işlemleri, toplu e-mail gönderimi, sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılar yasaktır. SiDEnet, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir. Bu maddenin ihlalinden kaynaklanan zararlardan Müşteri sorumludur.

Madde 9: Müşteri, SiDEnet'e bağlı sistemlerin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örnek olarak CPU, RAM ve NETWORK kaynakları), SiDEnet'in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda SiDEnet, Müşteri'den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde SiDEnet sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 10: Müşteri, satın aldığı web sitesi yayını hizmeti kapsamında aşağıdaki aylık trafik sınırlarına tabidir. Aylık trafik kullanımı, bir ay içerisinde web, database, ftp, mail ve hizmet dahilinde bulunabilecek diğer tüm servisler üzerinden 1 ay içerisinde yapılan veri transferinin ölçümü ile saptanır. Aylık trafik sınırının aşılması durumunda müşterinin aylık trafik kullanımını sınırlar dahiline indirmesi veya kullanımı karşılayacak üst pakete geçiş yapması gerekir.

WEB-1GB : 20,00 GB
WEB-2GB : 40,00 GB
WEB-3GB : 60,00 GB
WEB-4GB : 80,00 GB

Madde 11: SiDEnet sunucularında yayınlanmakta olan tüm web sitesi ve diğer hizmetlere ait bilgiler herhangi bir yazılım veya donanım arızasına karşı düzenli olarak yedeklenmektedir. Sunulan yedekleme desteği yazılım ve donanım arızalarına karşı olup, Müşteri'nin kendi dosyalarını hatalı olarak değiştirmesi veya dosyalarına zarar vermesi veya verilmesi gibi hallerde dosyaların geri yüklenmesini kapsamamaktadır. Yedekleme sistemi ve SiDEnet'e ait diğer sistemlerde meydana gelebilecek kesintilerden veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan veya zararlardan SiDEnet sorumlu tutulamaz. Müşteri'ye ait verilerin yedeklenmesi sadece Müşteri'nin sorumluluğundadır.

Madde 12: SiDEnet, doğrudan veya dolaylı olarak, hiç bir garanti vermeden hizmet sunmaktadır. SiDEnet, sunduğu hizmetlerin kullanımı nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek kar, zarar ya da gelir kayıplarından sorumlu tutulamaz.

Madde 13: SiDEnet, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli hizmeti sunmaktadır. Fakat teknik hata ve SiDEnet dışında oluşan problem ve kesintilerden dolayı SiDEnet sorumlu tutulamaz.

Madde 14: Müşteri, satın aldığı web sitesi yayını hizmetini, hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içerisinde iptal edebilir. 15 gün içerisinde Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilen iptal taleplerinde, web sitesi yayınlama hizmetinin ücreti, hizmete ait ödemenin yapıldığı kanal üzerinden eksiksiz olarak iade edilir. Alan adı kayıt hizmetlerinde, kayıt edilmiş bir alan adının iptali mümkün olmadığı için iade işlemi yapılamamaktadır.

Madde 15: Müşteri, ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, SiDEnet, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar. Müşteri, SiDEnet üzerinden satın aldığı hizmetlerin bitiş tarihini takip etmeli ve devam ettirmek istemesi durumunda bitiş tarihinden önce başvuru ve ödeme yaparak hizmet süresini uzatmalıdır. Bitiş tarihini takip etme sorumluluğu müşteriye ait olsa da, SiDEnet, bitiş tarihine 30 günden kısa süre kalmış hizmetleri, Müşteri’ye e-mail ile yazılı olarak hatırlatır. Bu hatırlatma, Müşteri’nin daha önceden SiDEnet’e bildirmiş olduğu e-mail adresi üzerinden yapılır. Bitiş tarihi gelen hizmetler, sürelerinin uzatılması için Müşteri tarafından başvuru ve ödeme yapılmadığı sürece, bitiş tarihinde askıya alınır ve 30 gün sonra tamamen kapatılır. Müşteri’nin, hizmetlerinin bitiş tarihini takip etmemesi veya SiDEnet’e daha önceden bildirmiş olduğu e-mail adresini artık kullanmaması nedeniyle SiDEnet’in gönderdiği hatırlatma mesajlarını almaması neticesinde, hizmetlerinin bitiş tarihlerinin geçmesi ve hizmet süresinin uzatılması için o tarihe kadar bir başvuru ve ödeme yapılmamış olması durumunda hizmetlerinin askıya alınması veya kapatılması sonucunda oluşabilecek kesinti veya veri kaybından SiDEnet sorumlu tutulamaz.

Madde 16: SiDEnet, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Madde 17: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İzmir İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 18: İş bu sözleşme 18 Madde'den ibarettir ve hizmet başvuru tarihinden itibaren hizmet süresi dolana kadar geçerlidir. Müşteri SiDEnet web sitesi üzerinden yaptığı hizmet başvurusuyla veya herhangi farklı bir yolla SiDEnet'in hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

Bulutnet Teknoloji A.Ş.
www.bulutnet.com | destek@bulutnet.com - 0850 307 6544
Servis Sözleşmesi  |  Gizlilik İlkeleri
Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir